We willen alle Holwerter inwoners uitnodigen om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. Het Kuier Miel van Holwert wordt één van de gezelligste en smakelijkste activiteiten i.h.k.v. Holwert Ferbynt, Culturele Hoofdstad (LF2018). Doet u mee?